zaterdag 13 november 2010

Kunnen lezen heeft ook zijn (klein) nadeel

Ik ben een grote lezer. Ik heb voortdurend een aantal boeken op stapel staan.
Op alle mogelijke plaatsen kan je bij ons leesvoer vinden: op mijn bureau, op de salontafel, op de keukentafel, op het nachttafeltje naast bed, zelf op het toilet.
Daarenboven sleur ik overal mijn Kindle DX mee.
Ik ben dus enorm blij dat ik kan lezen. Ik ben dankbaar dat mijn onderwijzers van de gemeenteschool in Merelbeke mij jaren geleden die vaardigheid hebben aangeleerd.
Ik kan me geen leven zonder lezen voorstellen.
Analfabeet zijn moet een enorme handicap zijn.

image

Nochtans is het niet al goud wat blinkt.
Neurologen denken dat er voor lezen (nog?) geen apart hersengebied bestaat. Dus geen leescentrum, zoals er in onze hersenen wel een spraakcentrum of een gevoelscentrum bestaat.
De reden daarvoor zou zijn dat leesvaardigheid een te recent verworven vaardigheid is, zodat de evolutie van de menselijke hersenen nog onvoldoende tijd heeft gehad om daar een apart gebied voor “te produceren”.
Dit zou betekenen dat we voor het verwerken van leesinformatie gebruik maken van hersengebieden die nog andere taken te vervullen hebben.
Lezen zou dus de beschikbaarheid van hersengebieden voor andere taken kunnen verminderen!

Zeer recent heeft de Franse neurowetenschapper Stanilas Dehaene daar nog over gepubliceerd in Science.
Daaruit blijkt dat het hele hersengebied dat actief is als je hoort praten, ook actief wordt bij het lezen. En dat mensen die kunnen lezen beter gesproken informatie kunnen verwerken. Lezers hebben hier dus voordeel.
Maar lezers hebben minder hersencapaciteit beschikbaar dan analfabeten bij het verwerken van visuele informatie, vooral bij het gezichten herkennen.
Of ze daarom ook slechter gezichten herkennen moet Dehaene nog verder onderzoeken, want minder hersencapaciteit beschikbaar hebben, sluit daarom niet uit dat met minder capaciteit toch een even sterke herkenning wordt bereikt!
Wie interesse heeft in de werking van de groep rond Dehaene, moet maar eens een kijkje nemen op Edge, een boeiende site waar wetenschappen in de ruimste zin bediscussieerd worden.

Wat er ook van zij, heel veel hinder zal een lezer van zijn kunde niet ondervinden.
Ik moet zelfs zeggen dat ik beter gezichten van mensen herken, dan dat ik mij hun naam kan herinneren!
En trouwens: lezen kan je niet afleren. Gelukkig maar…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten