maandag 1 november 2010

Schrappen–oplossing


6.987.167.243.805.431

De acht hoogste cijfers in dit getal zijn: 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5.
Als je die zou schrappen zou je 12.430.431 krijgen.
Maar dat is niet het goede antwoord.
Het goede antwoord vind je door steeds als volgend cijfer het kleinste te kiezen.
Je zou dus een 0 als eerste cijfer willen, maar daar moet je elf cijfers voor schrappen en dat is meer dan toegelaten is.
Daarom kiezen we een 1 als eerste cijfer.
Daarvoor moeten we 6987 schrappen. Dat zijn er al 4. 
Als tweede cijfer zouden we wel weer een 1 willen, maar die staat er niet meer. 
Een 2 kan wel nog door 67 te schrappen.
Er zijn al 6 van de acht cijfers geschrapt.
Er is ook geen tweede 2 meer.
Een 3 als derde cijfer kan door de 4 te schrappen. Da’s nummer zeven
Er mag nu nog één cijfer weg.
Dat wordt de 8.
Het kleinst mogelijk getal is dus:12.305.431.

En 6.987.167.243.805.431 is zes biljard negenhonderdzevenentachtig biljoen honderdzevenenzestig miljard tweehonderddrieënveertig miljoen achthonderdenvijfduizend vierhonderdeenendertig.
Informatie over grote getallen vind je op Nomenclatuur van getallen.
En hoe je die lange namen correct neerschrijft kan je leren op Taaltelefoon.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten