woensdag 1 augustus 2012

40 plus? Glimlach!

Theo Gevers en Albert Ali Salah, twee computerwetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA), hebben recent een “database van de glimlach” aangelegd.
Daarvoor registreerden ze video’s van het geforceerd en het spontaan glimlachen van 400 proefpersonen tussen de 8 en 76 jaar.

Gevers en Salah analyseerden bepaalde kenmerken in de gezichtsuitdrukking o.a. hoe snel de mondhoeken opwaarts bewogen.
De proefpersonen werd ook gevraagd om een kwaad, gelukkig, angstig, droef en verrast gezicht op te zetten.
Al die gegevens werden in software verwerkt waarmee de leeftijd van mensen kon worden ingeschat.
Daaruit bleek dat het computerprogramma de leeftijd van de glimlachende personen iets beter kon inschatten dan de proefpersonen zelf: mensen maken gemiddeld een inschattingsfout van 7 jaar, het programma van de Nederlandse onderzoekers, zat er gemiddeld slechts 6 jaar naast.
Uit het onderzoek bleek ook dat je jonger ingeschat wordt als je glimlacht… op voorwaarde dat je ouder bent dan 40!
Jongeren kijken best neutraal als ze er nóg jonger willen uitzien.

Meer informatie met voorbeelden uit de database vind je op UvA-NEMO Smile Database.

image

Ik ben gisteren 67 geworden.
En al zeg ik het zelf: mijn gezicht is niet al te dikwijls een donderwolk. Ik glimlach nogal gemakkelijk.
”67? Dat zou je niet zeggen!”. Hoop ik...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten