zondag 19 december 2010

Culturomics

Zelfs als je letterlijk boeken verslindt, kan je onmogelijk alles lezen wat er op een bepaald domein van het menselijk weten, kennen en kunnen gepubliceerd werd en wordt.
Maar dan komt de moderne informatietechnologie ter hulp.
Wetenschappers van de Harvard University zijn er samen met Google in geslaagd om 15 miljoen (!)  boeken te digitaliseren.
Een zeer groot aantal zal je denken. Dit is inderdaad wel zo, maar toch is dit nog maar 4% van alles wat tot nu toe gepubliceerd werd.

Het resultaat van al dat werk werd eergisteren in Science gepubliceerd.
Op die enorme database kunnen ze nu allerlei bevragingen (“query's”) loslaten.
Ze kunnen er culturele trends door de eeuwen heen mee onderzoeken zonder dat ze zelf al die boeken moeten lezen. De inhoud van boeken en de gehanteerde stijl zijn immers een afspiegeling van de heersende maatschappelijke belangstelling en de heersende normen.
Dit nieuwe studiegebied, die nieuwe wetenschap hebben ze meteen “culturomics” genoemd.

Een paar voorbeelden:
- op basis van de naamvermeldingen in de boekendatabase blijkt, dat in de loop van de vorige eeuw, de naam van beroemde mensen een als maar bredere bekendheid kreeg. Maar die beroemdheid werd van ook steeds kortere duur. De ster taant van langsom sneller.
- uit de database blijkt ook dat de Engelse taal jaarlijks met ongeveer 8500 nieuwe woorden groeit. En ondanks het verdwijnen van woorden is de Engelse woordenschat van 1950 tot 2000 gegroeid van 500.000 woorden tot 1.000.000
Google heeft er onmiddellijk werk van gemaakt om dit interessant onderzoekswerk toegankelijk te maken voor het brede publiek.
Sinds eergisteren is het website Culturomics online:

image

Je kan er heel wat cultuurtrends mee onderzoeken.
Ik heb bijvoorbeeld eens gekeken hoe de begrippen “zure regen” (blauwe curve) en “klimaatverandering” (rode curve) in de voorbije jaren in de belangstelling stonden.
Uit de grafiek blijkt duidelijk dat zure regen een “hot” milieuthema was in het begin van de jaren 90, en dat het nu plaats heeft moeten maken voor “klimaatsverandering”. Zou de regen nu al minder zuur zijn, of zou het alleen de belangstelling voor zure regen zijn die nu minder groot zijn?
Interessant om te beseffen hoe onze meningen en houdingen bepaald worden door wat er over gepubliceerd wordt…

image

De Google-site twittert ook. En op die twitterpagina zou je query-voorbeelden moeten kunnen vinden.
Maar tot gisteren was daar nog niet veel te bespeuren.
Cultoromics zal nog te jong zijn wellicht. Nog even geduld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten