maandag 13 december 2010

Even cijferen–oplossing

[image[7].png]
Dit is de oplossing van de reken- en getalpuzzeltjes van vrijdag:
  1. 99 en dat is 387.420.489
  2. 26 – 63 = 1
  3. 888+88+8+8+8 = 1000
  4. 1,1,2,3,5,Dit is een stukje van de beroemde Fibonacci-rij: elke nieuwe term is gelijk aan de som van de twee voorgaande
  5. 3, 13, 1113, 3113, 132113  Je leest gewoon af wat er aan cijfers in het laatste getal staat en noteert dat met cijfers. Er stond 3113. We lezen dus: één drie, twee énen, één drie en we noteren dus: 132113.
Ik hoop dat jullie het plezierig vonden.
Tot volgende vrijdag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten