woensdag 7 juli 2010

Hoog IQ? Weinig parasieten!

Al onvoorstelbaar lang pijnigen geleerde mensen zich de hersenen om een duidelijk antwoord te vinden op de vraag waarom er zulke belangrijke verschillen in intelligentie voorkomen bij mensen.
Men zoekt het antwoord meestal in de verschillen in externe factoren: gezondheid, welstand, onderwijs, voeding, klimaat,…

image
Biologen van de University of New Mexico, Albuquerque USA, denken nu een nieuwe belangrijke externe factor ontdekt te hebben: infecties door parasieten!
Woensdag 30 juni publiceerden Christopher Eppig, Corey Fincher and Randy Thornhill, in Proceedings of the Royal Society, een artikel waarin ze stellen dat het voorkomen van infectieziekten veroorzaakt door parasieten, een belangrijke indicator is voor de gemiddelde intelligentie in een bepaalde regio.

image
Hun verklaring gaat als volgt.
De opbouw en ontwikkeling van het menselijk brein vraagt veel energie.
Bij baby's wordt volgens de onderzoekers 87% van de energie die vrijkomt door het metabolisme, gebruikt voor de opbouw en ontwikkeling van de hersenen. Bij 5-jarigen is dat nog 44%. Bij 10-jarigen 34%. En bij volwassenen 25%.
Dus onvoldoende of slecht uitgebalanceerde voeding en dus tekort aan energie, zal een negatieve invloed hebben op de hersenontwikkeling.
Maar ook alle processen die een deel van die nodige energie opslorpen, hebben een negatieve invloed op de ontwikkeling van de intellectuele groei.
Het bestrijden van parasieten en de daardoor veroorzaakte infectieziekten vraagt zeer veel energie van het lichaam. De ontwikkeling van de hersenen zal daardoor dus, vooral in de kinderjaren, zeer sterk gehypothekeerd worden door die infectieziekten.

De wereldwijde distributie van parasieten is bekend.
Parasieten die infectieziekten veroorzaken, komen meer voor in gebieden rond de evenaar en minder in gebieden en met hogere breedteligging.
Volgens de onderzoekers is er een "samenhang" tussen deze verdeling van parasieten en de verdeling van het gemiddelde IQ.
Ze wijzen er wel op dat hun statistisch onderzoek nog geen absoluut zeker oorzakelijk verband aantoont.
Er is dus verder onderzoek van hun hypothese noodzakelijk.

Toch belangrijk om weten dat bestrijden van parasieten wellicht het gemiddeld IQ kan verhogen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten