woensdag 28 juli 2010

Ze waren nog zo stom niet vroeger

Ik herinner mij uit mijn heel vroege jaren als leerling de hoge klaslokalen.
En zelfs in de stokoude scholen waar ik mijn eerste stappen als leraar zette, waren de zolderingen zeker niet laag bij de grond.

image
Pas later toen er nieuwbouw kwam, schakelde men ook in schoolgebouwen over op lagere lesruimten.

image

Misschien hadden ze dat toch beter niet gedaan, of toch niet voor alle lokalen.
Want uit een onderzoek dat op 23 juli in Psychology Today gepubliceerd werd, blijkt dat de hoogte van de lokaalruimte een belangrijke invloed heeft op het leren en werken in die ruimte.
In hoge ruimten blijken we creatiever te zijn.
En als de ruimte lager is dan pakweg 3 meter (9 feet = 2,74 m) voelen we ons snel op elkaar gepakt en worden het verdragen van anderen in onze omgeving lastiger.
Anderzijds zijn hoge ruimten meestal minder gezellig.

Ze waren vroeger dus nog zo stom niet.
Want scholen en klaslokalen mogen natuurlijk best gezellig zijn.
Maar hoofdzaak is (volgens mij…) toch nog altijd dat er op een creatieve wijze kan geleerd en gewerkt worden.
Best in hoge lokalen dus…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten