maandag 1 juni 2009

Al slapend leren

Ik herinner me nog goed hoe er in mijn jonge tijd, toen ik nog aan het studeren was, verhalen de ronde deden over hoe je slapend kon leren.
Je moest een bandopnemer (voor de jongeren: dit is het toestel hieronder) naast je bed installeren en hem ‘s nachts zachtjes een geluidsopname van de leerstof laten afspelen.
‘s Anderendaags morgens zou je er dan alles van af weten.

Bandopnemer
Ik weet dat ik dit ei van Columbus ook wel een paar keer geprobeerd heb.
Van een positief resultaat kan ik mij echter niets herinneren.

Het zal dus wel niet waar zijn dat je iets bijleert tijdens je slaap. Maar toch is het zo dat slapen helpt om de leerstof in je hersenen op te slaan. Recent onderzoek toont dat toch aan.
In Nature Neuroscience van mei publiceert een internationale groep neurowetenschappers onder leiding van Francesco Battaglia (Vrije Universiteit van Amsterdam), de resultaten van een onderzoek naar de betrokkenheid van bepaalde delen van de hersenen bij het opslaan van informatie.

Dat de hippocampus daar bij betrokken was, wist men al langer.
Maar het onderzoek van de Amsterdamse groep toont aan dat ook de mediale prefrontale cortex (MPC) een belangrijke rol speelt bij het fixeren van informatie tijdens de slaap.
Oei wat klinkt dat geleerd! Het gaat om een gebiedje in de hesenen dat op het beeld hieronder in het rood is aangeduid.


mpfc
Hoe weten die onderzoekers dat?
Ze gebruikten ratten als proefdieren.
Met scanners bekeken ze de activiteit in het MPC bij die proefdieren terwijl die hun weg moesten zoeken door een doolhof.
En toen de ratten een dutje deden bekeken ze opnieuw de activiteit in het MPC: ze vonden precies dezelfde hersenactiviteit.
Het was dus alsof de ratten, tijdens hun slaap, hun weg door het doolhof nog eens naliepen en fixeerden.
Maar datzelfde patroon van hersenactiviteit vonden ze tijdens de slaap niet alleen in het MPC, maar ook in de hippocampus.
Ze denken daarom dat het MPC en de hippocampus tijdens het slapen informatie uitwisselen, waardoor het vastzetten van verworven kennis versterkt wordt.

Als dit rattenverhaal ook voor mensen geldt, is de gouden raad in deze barre tijden voor blokkende studenten eenvoudig: eerst grondig studeren en dan goed en voldoende slapen.
Dan zorgen uw hippocampus en uw MPC wel voor de rest.

Maar ja, die gouden raad kenden we eigenlijk al lang, nietwaar?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten