dinsdag 23 juni 2009

Lichte dino’s?

Er zijn geen zekerheden meer.
We zijn er via de schitterende BBC-reeks Walking with dinosaurs en de spektakel-filmreeks Jarassic Park I, II, III en IV,van overtuigd geraakt dat sommige van die prehistorische dieren enorme kolossen waren.

Bron: Wikimedia

De grootste dinosauriër, de Brontosaurus (zie afbeelding) had een gemiddelde massa van 38.000kg.
Dacht men.
Maar in een zeer recent artikel in het Journal of Zoology, een tijdschrift van de Zoological Society of London, stelt Gary Packard dat dit niet klopt.
De methode die tot nu toe gehanteerd werd om de massa van die lang uitgestorven dieren te bepalen, is fout volgens de auteurs van het artikel.
Die foutieve massabepaling maakte gebruik van het model dat in 1985 voorgesteld werd om de massa te berekenen van hedendaagse kolossen zoals nijlpaarden en olifanten. Met deed dat op basis van een welbepaalde statistische verwerkingstechniek van b.v. dijbeenlengten.
De groep rond Packard stelt dat de formules voor massabepaling die met die statistische techniek werden afgeleid fout waren, omdat ze steunden op gegeven van slecht gekozen (te grote) exemplaren en op een ongeschikt statistisch model.

De nieuwe methode die Packard en medewerkers hanteren, volgt een ander statistisch model.
Wanneer de oude techniek toegepast wordt op b.v een olifant, vindt men een gemiddelde massa van 9200kg.
Het nieuwe model levert een gemiddelde van 5900kg.
En wat weegt een olifant? Ongeveer 5850kg.
Dit wijst erop dat het nieuwe model betere resultaten oplevert.

En als men nu met de nieuwe massabepaling eens gaat kijken hoeveel die grote lieve Bronstosaurus dan wel echt gewogen heeft?
18000kg i.p.v. 38000kg! Dat is meer dan 50% minder.
Maar nog niet licht natuurlijk.
Als de Packardgroep het bij het rechte eind heeft, zullen de paleontologen en de biologen hun studies over de leefwijze (de wijze van bewegen b.v) van die dieren eens kritisch moeten herbekijken. Misschien krijgen we dan wel een heel ander beeld.
En dan kom er ongetwijfeld een Jurassic Park V, VI, VII,…

Mens toch: in een klap 50% minder wegen. Ge moet maar chance hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten