donderdag 13 januari 2011

Over dwalende magnetische polen

De meesten onder ons zullen wel weten dat het magnetische noorden, helemaal niet samenvalt met het geografische noorden.
Er zijn zelfs momenten geweest in de aardgeschiedenis dat er een ompoling van het magnetisch veld plaatsvond. D.w.z. dat de magnetische noordpool een magnetische zuidpool werd en omgekeerd. De laatste keer zou dit zo’n 780.000 jaar geleden gebeurd zijn.
Bij die inversies viel het magnetisch veld rond de aarde tijdelijk gedeeltelijk weg en volgens sommigen had dit belangrijke gevolgen voor de evolutie van het leven en voor het klimaat op aarde: de aarde werd immers tijdelijk niet volledig beschermd tegen energierijke ioniserende kosmische straling, met mogelijk drastische gevolgen van dien.
Nog iets: aangezien de magneetnaalden van onze kompassen met hun noordkant naar het noorden wijzen, ligt in die richting eigenlijk de magnetische zuidpool

Metingen stellen in elk geval vast dat de magnetische polen geen statische positie innemen en voortdurend van plaats veranderen.
De meest recente metingen wijzen er bijvoorbeeld op dat de noordelijke magnetische pool in noord-noordwestelijke richting beweegt met een snelheid van ongeveer 55km per jaar.
De zuidelijke pool beweegt trager.
De positieveranderingen hebben wellicht te maken met wijzigingen in de hete geïoniseerde magmastromen in het innerlijk van onze aardbol

Op basis van metingen en berekeningen bleek de noordelijk magnetische pool zich in 2010 te bevinden op 84.97° N en 132.35°W.
De zuidelijke magnetische pool lag in 2010 op 64.42° Z en 137.34° O.

Op de geomagnetisme-pagina van het Amerikaans National Geophysical Datacenter en de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) kan je hierover meer uitleg vinden.
Onderstaande Google Map geeft de beweging weer van de magnetische polen van 1590 tot 2010!
De groene lijn stelt de beweging van de polen van 1590 tot 1980 voor, de rode die van 1980 tot 2010.
Ik kan die kaart hier niet echt embedden.
Je moet er dus op klikken om op de NOAA-site de echte map te bestuderen.
Klik je op de rode markers, dan krijg je het jaartal van de aangeklikte poolpositie.

image

Een boeiend gegeven vind ik, maar zorg ervoor dat je er het noorden niet bij kwijtgeraakt…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten