zaterdag 8 mei 2010

Ken je Ready-Kilowatt nog?

Ik herinner me hem nog uit mijn jonge jaren: Ready-Kilowatt.

Dat was het rare stripfiguurtje dat indertijd vaders en vooral moeders moest overtuigen van de grote voordelen om allerlei huishoudelijk werk door elektrische toestellen te laten doen: koken, poetsen (stofzuigen), roeren (mixen),…
Wat nu evident is, was dat toen nog helemaal niet.
Mijn moeder kookte op de stoof en later op het gasvuur.
Een elektrisch kookfornuis heeft ze nooit gehad.

Maar ondanks het feit dat vrijwel alles in huis nu elektrisch gaat, beseffen we toch maar slecht wat 1 kilowattuur (1 kWh) aan elektrische energie nu precies betekent.
Ik herinner me dat ik indertijd mijn leerlingen van die rare vraagstukken liet oplossen (met kostprijzen in frank (BEF) en bedragen uit de jaren ‘70 van de vorige eeuw!):

Een gezin verbruikt gemiddeld per dag: gedurende 4 uur een radio van 120 W, gedurende 5 uur 5 lampen van 75 W, gedurende 8 uur een ijskast van 250 W.
Hoe groot is het bedrag van de maandelijkse elektriciteitsrekening als 1 kWh 3 BEF kost?

Ik weet niet of de jongens en meisjes daarmee een idee kregen van wat je precies met 1 kWh elektrische energie kan doen.
Ik vrees zelfs van niet.

Maar in onze tijd van superinformatie, kan je uiteraard op internet terecht om op een interactieve en visuele wijze achter die kennis te komen.

image 
Klik maar eens op bovenstaand beeld en je komt op de site Home Appliance Energy Use terecht.
Daar leer je b.v. dat je met 1 kWh een gemiddelde laptop  gedurende 20 uren aan de praat kan houden.
Je kan ook nagaan hoeveel het gemiddeld opgenomen vermogen (in Watt) van verschillende huishoudtoestellen bedraagt.
Ook de kostprijs van het verbruik in een bepaalde periode is na te gaan. Maar de resultaten zijn voor ons Europeanen zinloos omdat de kostprijs per kWh in Europa nogal verschillend is met de Amerikaanse bedragen.
En ook bij ons zijn, door het vrijmaken van de energiemarkten op 1 juli 2003, de kWh-prijzen verschillend naargelang de regio en de energieleverancier.
Toch de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen op die site.
Wist je b.v. dat je met 1 kWh (kostprijs rond de 15 eurocent = 6,50 BEF) een lamp van 60 W gedurende 17 uur kan laten branden? De site leert het u.
En dat alles zonder dat je een vraagstuk moet oplossen…
Reblog this post [with Zemanta]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten