donderdag 8 december 2011

64 miljoen en we tellen verder!

Een half jaar geleden werd de 60 miljoenste chemische verbinding geregistreerd in het CAS register.
CAS staat voor Chemical Abstract Service.
Het is een database waarin aan elke chemische verbinding, atoomsoort, isotoop, legering, eiwit,… een uniek identificatienummer is toegekend.
Die 60 miljoenste verbinding was een verbinding met een anti-virale werking gesynthetiseerd door een groep Chinese scheikundigen.
Het ging om deze structuur:

60 Millionth Structure

De systematische chemische naam ervan is al even ingewikkeld als de taal van de makers:
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[1-[2-[(4-fluorophenyl)amino]-6H-1,3,4-thiadiazin-5-yl]ethyl]-

Waarom breng ik dat in mijn blogje even onder jullie aandacht?
Om te beginnen, omdat 60 miljoen scheikundige stoffen toch wel een behoorlijk groot getal is.
Even een paar vergelijkingspunten.
60 miljoen was ook het algemeen aanvaarde aantal slachtoffers in de tweede wereldoorlog.
En het aantal inwoners van het Romeinse Rijk in 70 vóór Christus.

De tweede reden waarom ik dit ter sprake breng.
De 60 miljoenste verbinding werd op 21 mei van dit jaar geregistreerd. Een klein half jaar geleden dus.
Vandaag zitten we al aan 63.386.767. Dat komt overeen met een huidig een groeiritme van ongeveer 12.000 nieuwe verbindingen per dag!
En dat dit een echt exponentiele groei is, mag blijken uit het feit dat het van 1957, het jaar waarin CAS zijn registratie begon, tot 1990 (dus 33 jaar) geduurd heeft om de 10 miljoen registraties te bereiken.
20 jaar later is dat verzesvoudigd!
Over een exponentiële groei van de chemie gesproken!
En dan hoor ik zo nu en dan sommige zeggen als ik hen vertel dat ik scheikunde gestudeerd heb:
“Ha ja, scheikunde, hoe was dat ook al weer, zwavelzuur was H2SO4 is het niet?”
Het leven kan eenvoudig én ingewikkeld zijn…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten