zaterdag 30 mei 2009

Het wordt druk in het ISS

Het zal nu druk zijn in het ISS.
Met de aankomt gisterennamiddag van Frank De Wine en zijn ploeg, werd het aantal bewoners daar met de slag verdubbeld van 3 naar 6.

image

Zoals uit het logo hierboven kan afgelezen worden maken de Russische kosmonaut Roman Romanenko, onze Belgische astronaut Frank De Winne en de Canadese astronaut Robert Thirsk deel uit van de 20ste ISS-expeditie.

image
Je merkt dat ik hier nog een onderscheid maak tussen kosmonauten en astronauten. Dit onderscheid dateert eigenlijk nog van in de tijd van de koude oorlog. Toen was de concurrentie tussen de Russische en de Amerikaanse ruimtevaart nog erg groot en ieder hield strak vast aan zijn eigen terminologie.
Nu is die concurrentie gelukkig sterk vervaagd en is er zelfs goede samenwerking, maar alle ruimtereizigers kosmonauten of astronauten noemen: daar is men het nog niet over eens.

De drie kosmonauten/astronauten die vandaag aangekomen zijn, voegen zich bij de al aanwezige driekoppige bemanning van de 19de expeditie om samen aan de 20ste te beginnen.
De namen van de drie die er al waren vind je ook op het logo hierboven.
Probeer ze maar eens te ontcijferen.

Het groepje van 6 vormt een unicum in de ruimtevaartgeschiedenis.
Voor het eerst zijn de vijf grote internationale ruimtevaartorganisaties samen aanwezig in één en dezelfde missie: het Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (NASA), het Russische federaal ruimteagentschap (ROSCOSMOS), het Japanse Aerospace Exploration Agency (JAXA), het European Space Agency (ESA) en de Canadian Space Agency (CSA).
Het wordt dus voor het eerst, zoals Frank De Winne al zei, een echt International Space Station (ISS)

De Russische kosmonaut Padalka wordt de commandant van de 20 ste expeditie.
Van oktober 2009 tot november 2009 loopt de 21ste ISS-expeditie en neemt Frank De Winne het commando over.

De grotere bemanning moet het mogelijk maken om meer tijd en zorg te besteden aan het uitvoeren van wetenschappelijke experimenten.
In het verleden was er nogal wat kritiek op de ISS-missies omdat de beperkte bemanning teveel tijd moest investeren aan onderhoud- en herstelwerkzaamheden. Er werden bijgevolg vragen geplaatst bij de meerwaarde van dit enorm dure ISS-project (kostenraming: rond de 100 miljard dollar!).

Om de aanwezigheid van de grotere bemanning mogelijk te maken zijn er in de voorbije periode aanpassingen aan het ISS uitgevoerd.
Zo zijn er in maart door de bemanning van de Space Shuttle Discovery bijkomende zonnepanelen geplaatst om het beschikbaar elektrisch vermogen te verhogen. Absoluut nodig met zo veel meer volk aan boord en met alle bijkomende experimenten die gepland zijn.

image
Ook het systeem voor recyclage van lichaamsvloeistoffen (urine, zweet) dat je hierboven ziet, werd in een vorige shuttlevlucht naar het ISS gerepareerd en vernieuwd.
Bij het eten drinken ze nu hun eigen Spa-blauw en geeft een eigen pipi-sausje wat meer smaak aan de astronautenvoeding…

Astronauten/kosmonauten zijn dus echte moderne pioniers, die zoals hun voorgangers, Columbus, Stanley,… het comfort ondergeschikt maken aan hun doelstelling.
Gelukkig dat er nog mensen zijn bezeten met zo’n gedrevenheid.

Ik schrijf dat terwijl er naast mij een geurige tas-koffie-met-een koekske staat te dampen.
Gezondheid Frank De Winne!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten