donderdag 7 mei 2009

Wijn: goed en slecht

Ik heb het in mijn blogje nog al gehad over de gunstige effecten van wijn.
De anti-oxidantia die er in aanwezig zijn, zouden een voorbehoedmiddel zijn tegen hartkwalen, sommige kankers, Alzheimer,…

wijn
Nu doet de Nederlandse onderzoekster, Marinette Streppel, van de Wageningse universiteit, er nog een schepje bovenop.
Al moet onmiddellijk gezegd worden dat haar positief bericht ook getuigd van Hollandse zuinigheid: een HALF glaasje wijn per dag kan het leven met vijf jaar verlengen!
Wie kan er met zo’n portie (langer) leven?

Het resultaat van de studie staat in het nummer van 30 april jl. van het Journal of Epidemiology and Community Health.
En dat resultaat is gebaseerd op een uitgebreide en langdurige inventarisatie van het drink- eet- en rookgedrag van maar liefst 1373 mannen uit Zutphen gedurende 40 jaar! (1960-2000).
Die inventarisatie is in al die jaren gebeurd met medewerking van huisdokters en medische centra.
Al die mannen waren geboren tussen 1900 en 1920 en uit die groep zijn er al 1130 overleden. Ook de doodsoorzaak werd in de studie opgenomen.
Door hun drankgedrag te vergelijken met de levensduur kwam Streppel tot de conclusie dat gematigd gebruik van alcoholische dranken goed is als je langer wil leven.
Wijndrinkers (maar dan wel zéér matige nietwaar) brengen het er het beste van af. Maar een half glas bier of sterke drank levert ook een leefbonus van min of meer twee jaar.

Als je moet kiezen tussen 5 jaar of 2 jaar langer leven, is de wijn snel besteld neem ik aan.
Maar let op: er zijn een paar Engelse biochemici die ambetant komen doen.
In een artikel in de Chemistry Central Journal waarschuwen Declan P. Naughton en Andrea Petroczi voor gezondheidsrisico’s bij dagelijks wijn drinken. De reden: te hoge gehaltes aan zware metalen in wijn!
Volgens hen zou één glas per dag al negatieve effecten kunnen hebben. Metaalionen zijn immers OXidanten en dus juist de tegenpolen van de gunstige ANTI-OXidanten in wijn!

Naughton berekende zogenaamde "target hazard quotients" (THQs) voor wijnen afkomstig uit Europa, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten.
THQ betekent zoiets als “een maatgetal voor het risico voor de doelgroep”.
THQ is een maatgetal dat door het U.S. Environmental Protection Agency (EPA) is vastgelegd waarmee men de niveaus bepaalt voor langdurige blootstelling aan chemicaliën. Het EPA heeft de procedure beschreven waarmee THQs voor verschillende stoffen te bepalen zijn.
Als de THQ voor een stof > 1 betekent dat die stof een risico vormt. Hoe groter de THQ hoe groter het risico.

Bij courante wijnen vond Naughton THQ-waarden voor zware metalen (vanadium, koper, mangaan, zink, nikkel, chroom, lood,…) variërend van 50 tot 200 per glas en soms zelfs 300! Serieus risico dus.
De hoge concentraties van sommige van die metalen zouden aanleiding kunnen geven tot ernstige ziekteverschijnselen.
Hoge mangaanconcentraties in het lichaam worden b.v. gekoppeld aan de ziekte van Parkinson.
En over lood in wijn zou ik een heel verhaal kunnen vertellen, want lood in wijn is al een oud zeer. De oude Grieken en Romeinen hadden er al last van. Maar dat verhaal hou ik voor later.

Naugton stelt in elk geval voor, dat de wijnproducenten methodes zouden ontwikkelen om die zware metalen uit hun wijn te halen of dat ze de herkomst van die metalen in de wijn achterhalen (grondsoort, besproeiing, contaminatie van de gebruikte gisten,…) om zo efficiënte methodes te ontwikkelen die beletten dat de zware metalen in de wijn terecht komen.
Hij stelt ook voor dat de etikettering op wijnflessen het gehalte aan zware metalen zou aangeven, zodat de consument geïnformeerd is.
Er zijn immers duidelijke verschillen in gehaltes naargelang de herkomst van de wijn: Italiaanse en Zuid-Amerikaanse wijnen scoren b.v. beduidend beter dan Franse en Oost-Europese wijnen.
Je voelt dat dit commercieel en concurrentieel heel gevoelig ligt…

Moeilijke situatie dus voor de wijndrinkers: gunstige effecten van een half glaasje per dag omwille van de aanwezigheid van anti-oxidanten. Ongunstige effecten van een glaasje per dag omwille van de aanwezigheid van de oxiderende zware-metaalionen.
Kies dan maar eens

Komaan, laten we nuchter(?!) blijven: zo nu en dan (niet dagelijks dus?) een (half?) glazeke wijn zal dus wel niet veel kwaad kunnen.

bier

Maar zouden we dan toch niet beter een pintje drinken?
Ik heb hier nog wat blauwe (8°) West-Vleteren staan. En jullie zullen ook nog wel wat onder de bierkurk hebben hoop ik.
Maar rustig aan: dagelijks een half glaasje voor twee jaar meer op deze aardbol.
Of zijn we ook content met een vol glas per dag van dat heerlijk gerstennat voor één jaartje surplus?
Er zal toch met het (paters)bier ook niets mis zijn hoop ik?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten