dinsdag 7 juli 2009

Onze plas in onze tank

Op het eerste gezicht een beetje een vies onderwerp vandaag.
Als je er maar heel eventjes gaat over nadenken weet je het zeker: de hoeveelheden urine en vaste uitwerpselen die over de hele wereld per dag geproduceerd worden moet enorm zijn.
Bedenk maar eens hoeveel je zelf zo dagelijks produceert en vermenigvuldig dat dan met 6,7 miljard…
En als het goed gaat (maar het gaat niet altijd goed) wordt het overgrote deel van dit afval verwerkt in waterzuiveringsinstallaties.
Maar de hoge gehaltes aan stikstof in het afval verhogen de kans op contaminatie van grond- en drinkwater met nitraten en ammoniumverbindingen.

Het zou dus goed zijn mocht men er in slagen die afvalstoffen op een economisch aanvaardbare wijze om te zetten in nuttiger verbindingen.
Misschien hebben de scheikundigen onder leiding van Gerardine Botte van de Amerikaanse Ohio University wel de hoofdvogel afgeschoten.
Hoe zit dat in elkaar?
Tot nu toe verliep het proces als volgt:

urinegas

Ureum (NH2)2CO, komt in zeer hoge concentratie voor in menselijke urine en kan door een eenvoudige chemische reactie met water H2O, met een hoog rendement (90%) en bij lage temperatuur omgezet worden in ammoniak NH3. Dat is al lang bekend.

ammoniak

Een belangrijk nadeel is dat bij deze reactie CO2 ontstaat en dat is een gas dat we tegenwoordig kost wat kost willen vermijden.

Maar nieuw is dat de Amerikaanse onderzoekers nu de elektrolyse-methode hebben aangepast waarbij het ureum direct in de elektrolysecel wordt ingevoerd.
Het ureum wordt in de cel omgezet in NH3 en CO2 en de CO2 wordt onmiddellijk omgezet tot K2CO3, een onschadelijk zout.
Het NH3 wordt door de elektrolyse verder gesplitst in N2
en H2. Dat H2 kan gebruikt worden om stroom te produceren via brandstofcellen.

Bron beeld: RSC – Chemistry World 2009

Die methode om H2 te maken is blijkbaar veel minder energieverslindend dan de bereiding van H2 door elektrolyse van water, waar men tot nu toe steeds aan dacht. En daarenboven kan men op die wijze de grote massa menselijke afvalstoffen wegwerken.

Enfin, misschien is de tijd niet meer ver af dat onze auto's echt op water rijden.
Op ons eigen water dan nog wel...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten